Afbeelding
Population d'Afrique - vignette
Nieuws & maatschappij

Population d'Afrique

( Seizoen 2021 )
In West- en centraal Afrika groeit de bevolking sterk (+ 2,7% per jaar), maar bestaan ook vele problemen: ziektes, een hoog sterftecijfer, gevaarlijke traditionele praktijken, politieke en religieuze conflicten, werkloosheid ... Om deze problemen het hoofd te bieden, is een dialoog opgestart tussen de staten maar ook in het veld, met de bevolkingen. Aan de hand van reportages toont `Population d'Afrique' hoe iedereen nu bijdraagt aan de ontwikkeling van zijn regio.

Afleveringen

Aflevering
4
Aflevering
16
Aflevering
17